Tây Ninh: Hiệu quả từ chương trình ‘Mỗi xã một sản phẩm‘

2022-06-29 09:21

Từ năm 2020, Tây Ninh bắt đầu thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, sản vật và làng nghề truyền thống, dịch vụ du lịch có lợi thế của làng, xã, cộng đồng theo chuỗi giá trị.

Tỉnh Tây Ninh bắt đầu thực hiện chương trình OCOP từ năm 2020. Qua 2 năm thực hiện, đến nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có 27 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng với 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 22 sản phẩm được xếp hạng 03 sao.

6 tháng đầu năm nay, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ thuê 6 gian hàng và tổ chức cho 5 chủ thể có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, 3 chủ thể có sản phẩm tiềm năng tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển", vận động 12 chủ thể OCOP, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia “Hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh năm 2022”.

Mãng cầu NATANI đạt OCOP 4 sao

Khắc phục khó khăn để tăng tốc

Hiệu quả đạt được của việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP là rất rõ ràng. Tuy vậy, quá trình triển khai, Tây Ninh cũng gặp một số khó khăn vì đây là một chương trình mới, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Giai đoạn đầu triển khai, các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương còn lúng túng trong cách làm và chủ thể sản xuất mới chỉ tập trung vào hoàn thiện các sản phẩm đã có, chưa quan tâm phát triển sản phẩm mới gắn với vùng nguyên liệu, đặc biệt là các làng nghề truyền thống.

Mặc khác, trong năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và hoạt động đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP các cấp dẫn tới số lượng và sản phẩm OCOP của tỉnh Tây Ninh còn ít và chưa đa dạng.

Khắc phục khó khăn, phát huy thành quả thu được, Tây Ninh đề rađịnh hướng trong thời gian tới là tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP, gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững ở các địa phương.

Bánh tráng Tân Nhiên – Sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Mục tiêu đề ra trong năm 2022 này là phấn đấu có từ 15 - 20 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (nâng tổng sản phẩm OCOP của tỉnh lên 42 – 47 sản phẩm), trong đó có từ 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao (nâng tổng sản phẩm đạt 4 sao của tỉnh lên 07 sản phẩm trở lên) tập trung vào các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh sẽ chú trọng triển khai thực hiện 4 giải pháp là:Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025 và triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu kế hoạch hằng năm.

Quyết tâm thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, khen thưởng các chủ thể có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP nhằm khuyến khích, tôn vinh, tạo động lực cho các chủ thể tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cũng như duy trì và nâng hạng các sản phẩm đã được công nhận.

Đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện Chương trình bằng việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn vốn khuyến nông, khuyến công, các nguồn vốn lồng ghép Trung ương và địa phương khác đồng thời huy động các nguồn vốn xã hội hóa gồm vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn tín dụng, vốn vay…

Thường xuyên tổ chức tập huấn, tham gia các diễn đàn OCOP để học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình và cũng là cơ hội để quảng bá thương hiệu, nâng cao hình ảnh, giá trị sản phẩm OCOP của tỉnh Tây Ninh.

 

NATANI đạt chứng nhận OCOP 4 sao

Công ty NATANI chuyên về mãng cầu ta. Sản phẩm NATANI được canh tác theo quy trình “hữu cơ vi sinh” trên nền tảng VietGAP, chất lượng đồng bộ, đảm bảo an toàn, không sâu, dòi, không dư trữ lượng thuốc BVTV hoá học.

Vườn NATANI chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ, không phân thuốc hóa học, nên không tồn dư dư trữ lượng thuốc trừ sâu. Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” 2020, 2021, 2022.

 

P.V

Nguồn: https://tienphong.vn/tay-ninh-hieu-qua-tu-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-post1449511.tpo

Short URL: http://me.2quotes.net/viewID/112